Strona główna Przedszkola Kota Edwarda

Zajęcia z psychologiem

Warsztaty psychologiczne mają na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju przedszkolaków. Celem nadrzędnym jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Szczególny nacisk kładziemy na emocje. Uczymy się rozpoznawać własne oraz rówieśników stany emocjonalne i właściwie kontrolować emocje.

Innymi eksplorowanymi wspólnie obszarami są także:

  • umiejętność współpracy i działania w grupie,
  • kształtowania adekwatnej samooceny,
  • zachowania agresywne i przemoc
  • rozwiązywanie konfliktów
  • wszelkie trudne sytuacje, z którym dzieci mogą spotkać się na co dzień (rozstanie rodziców, śmierć, choroba).

Poprzez zabawę, zadania, ćwiczenia, książki, piosenki, wierszyki, prace artystyczne razem kształtujemy większą świadomość stanów emocjonalnych doświadczanych przez dzieci, rozwijamy ich mocne cechy, budujemy postawy prospołeczne.

Szczęśliwe dzieci to szczęśliwe i zdrowe społeczeństwo.