Strona główna Przedszkola Kota Edwarda

Opłaty

 

Opłaty

 

Czesne – Przedszkole Kota Edwarda w nowej siedzibie przy ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 3 we Wrzeszczu

 CZESNE: Połówkowe [1] Połówkowe [2] Pełne Jednodniowe
Ilość godzin
dziennie
5 h 1/2 miesiąca 10 h 10 h
Koszt posiłków / (ilość) 11 zł (2) 14 zł (3) 14 zł (3) wliczone (3)
Cena (od 1.09.2015 r.)

550 zł

550 zł 690 zł 65 zł

Ad [1] – Dziecko uczestniczy w zajęciach od poniedziałku do piątku, maksymalnie 5 godzin każdego dnia.
Ad [2] – Dziecko uczęszcza do przedszkola w połowę dni roboczych w miesiącu, w godz. od 7 do 17.

Rabaty:
Stali klienci od września 2016 za pełny wymiar 640 zł, za wersję połówkową 500 zł/m-c.

Czesne obejmuje:

 • opłaty za pobyt dziecka w placówce,
 • finansowanie zajęć (od 1.09.2015 r.):
  – język angielski 3 x w tygodniu,
  – rytmika 2 x w tygodniu,
  – zajęcia z elementami terapii Integracji Sensorycznej, prowadzone przez certyfikowanego fizjoterapeutę S.I.,
  – zajęcia sportowe 2 x w tygodniu, prowadzone przez instruktora sportu,
  – warsztaty rozwoju emocjonalnego i interpersonalnego  dzieci z psychologiem.

Oprócz ww. zajęć dodatkowych czesne obejmuje:

 • zabawy ruchowe,
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe,
 • zabawa z plastyką (arteterapia),
 • sztuka,
 • bajkoterapia,
 • opieka logopedy (wstępna diagnoza),
 • opieka psychologa,
 • koszty biletów do muzeów i na wycieczki,
 • spektakle teatralne w przedszkolu.

UWAGA: Zajęcia dodatkowe mogą ulec zmianie, czasowym przerwom lub wycofaniem w szczególnych wypadkach, po uzgodnieniu z rodzicami.

Zajęcia fakultatywne, dodatkowo płatne:

 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia taneczne,
 • drama,
 • język francuski.

Wpisowe:
Wpisowe do Przedszkola Kota Edwarda wynosi 400 zł.
Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana w dniu podpisania umowy.

Wyprawka:
Koszt wyprawki wynosi 250 zł na cały rok.

Ubezpieczenie:
Koszt ubezpieczenia wynosi 30 zł na cały rok.