Strona główna Przedszkola Kota Edwarda

Warto zapisać dziecko do naszego przedszkola!

W życiu wszystkich rodziców przychodzi ten moment, gdy zastanawiają się, jakie przedszkole wybrać dla dzieci? Która placówka zapewni potomstwu najlepsze przygotowanie, dobrą opiekę, odkryje i rozwinie jego umiejętności? Gdzie dziecko będzie czuć się bezpiecznie, a rodzice będą spokojni, że przebywa ono pod właściwą opieką?

Wizja Przedszkola Kota Edwarda

Cel Przedszkola Kota Edwarda to wszechstronny, indywidualny rozwój wychowanków, na miarę ich możliwości oraz potrzeb. To także doskonalenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent Przedszkola Kota Edwarda:

 • dobrze komunikuje się w grupie rówieśników,
 • ma opanowane czynności samoobsługowe,
 • potrafi rozwiązywać konflikty i radzić sobie ze stresem,
 • szanuje drugiego człowieka i jest wrażliwy na jego potrzeby i odmienność,
 • przestrzega normy społeczne, dostrzega przyrodę i jest wrażliwy na jej piękno,
 • preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia, sam podejmuje różne aktywności,
 • jest przygotowany do nauki pisania i czytania,
 • jest emocjonalnie przygotowany do funkcjonowania w szkole,
 • jest kreatywny, twórczy i przedsiębiorczy.

Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci. Nasza kadra pedagogiczna stale poszerza swoją wiedzę oraz doskonali umiejętności. Dobór personelu zapewnia zaspokojenie różnorodnych potrzeb dzieci, umożliwia odkrycie, a także rozwój pasji i zainteresowań.

Odkrywanie pasji, rozwój zainteresowań

Do dyspozycji dzieci pozostaje odpowiednia baza z wyposażeniem do prowadzenia atrakcyjnych i twórczych zajęć oraz do terapii integracji sensorycznej. Przedszkole Kota Edwarda pomaga swoim wychowankom odkryć ich talenty i nabyć umiejętności, które będą potrzebne w dorosłym życiu:

 • kreatywność – zajęcia plastyczne, program gry rozwijające – program Klucz do uczenia się Lwa Wygotskiego,
 • wywieranie wpływu na innych – ćwiczenie mowy opisowej – zajęcia z programu literackiego Klucz do uczenia się – warsztaty psychologiczne,
 • asertywność – warsztaty psychologiczne, funkcjonowanie w grupie,
 • mowa ciała – wyrażanie emocji przez ciało i ruch – zajęcia z dramy oraz tańca,
 • radzenie sobie ze stresem – joga, zajęcia sportowe, taniec jako sposoby  wyrażenia radości i rozładownia emocji,
 • liczenie i analiza przyczynowo-skutkowa zagadnień – program Matematyka sensoryczna, Klucz do uczenia się,
 • proaktywność kąciki zainteresowań do podejmowania samodzielnych aktywności, m.in. artysty, konstruktora, naukowca, literkowo-czytelniczy, majsterkowicza, różnych zawodów (np. lekarz, weterynarz, fryzjer, sprzedawca) przyrodniczy, kucharski,
 • przedsiębiorczość – palcówka we współpracy z naukowcami z katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej opracowuje autorski program kształtujący postawę przedsiębiorczości u dzieci.

Misja Przedszkola Kota Edwarda

Wychowankowie naszego przedszkola rozwijają się na miarę swoich możliwości oraz potrzeb. Mają ukształtowane poczucie własnej wartości, znają swoje mocne strony. Wiedzą co i w jaki sposób chcą osiągnąć. Są szczęśliwi!

Naszym marzeniem jest, aby nasze zdrowe i szczęśliwe dzieci wyrosły na zdrowych i  szczęśliwych dorosłych!