Język francuski

Grażyna Stanilewicz

Monsieur Chaussette

Zajęcia języka francuskiego prowadzą wspólnie:
Madame Pastille et Monsieur Chaussette

(dla dzieci: Pani Groszek i Pan Skarpeta)

 

W czasach, w których angielski stał się językiem globalnym, nie ulega wątpliwości, że jego znajomość będzie niedługo powszechna i oczywista, ale niestety niewystarczająca…

Przy takich uwarunkowaniach znajomość drugiego języka obcego staje się niezbędnym atutem. Więcej – ktoś, kto zna dwa języki o wiele łatwiej nauczy się kolejnego!

Parlez-vous français?

Jedynie przez pierwszych 7 lat życia mózg ma tę właściwość, że jest w stanie skutecznie przyswoić sobie każdy język oraz wykorzystać go w niekiedy zadziwiająco logiczny sposób. Mały człowiek jest bowiem wyposażony w cechy, które nigdy nie będą tak łatwo dostępne w okresie późniejszym.

Dziecko nieświadomie porządkuje zasłyszane dźwięki, w tym elementy różnych języków; automatycznie rozpoznaje reguły gramatyczne i stosuje je bez trudu, powtarzając te same konstrukcje; dzięki elastyczności aparatu mowy może zapamiętać artykulację każdego języka w sposób perfekcyjny.

Na lekcjach języka francuskiego korzystamy z tych wielkich, ale i niepowtarzalnych możliwości, żeby uaktywnić dodatkową „szufladkę” dźwięków oraz pojęć, które mogą w przyszłości stać się cennym życiowym potencjałem.

Język francuski metodą naturalną

Madame Pastille (Pani Groszek) w swojej pracy stosuje Méthode naturelle (metodę naturalną), która nawiązuje do procesów charakterystycznych dla przyswajania języka ojczystego przez:

  • Maksymalny kontakt z językiem francuskim. Dzieci ucząc się języka obcego są nim „otoczone”, podobnie jak dzieje się to przy nauce języka ojczystego;
  • Nacisk na słuchanie i rozumienie języka kierowanego do dziecka;
  • Brak zmuszania dziecka do podjęcia samodzielnych prób mówienia, kiedy jeszcze nie czuje się gotowe. Podobnie jak dzieje się to u dzieci, które same decydują, kiedy zacząć mówić w języku ojczystym;
  • Metoda bezpośrednia – podkreśla używanie języka obcego na lekcji kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego.
  • Dzieci są nie tylko „zanurzone” w języku francuskim, ale też mogą uczyć się postrzegać i poznawać świat w innym języku. Ma to istotne znaczenie przy kontynuacji nauki języka obcego, ponieważ dzieci są z nim osłuchane;
  • Metoda komunikacyjna – to podejmowanie prób komunikowania się już od pierwszego kontaktu z językiem obcym.
  • Obecność pacynki Monsieur Chaussette, która „nie rozumie” języka polskiego, zachęca uczniów do podejmowania prób komunikacji w języku obcym.
  • Metoda reagowania całym ciałem – podobnie jak Metoda naturalna, zwraca uwagę na rozwój umiejętności słuchania i rozumienie języka adresowanego do dziecka. Pozwala na aktywność całego ciała, a więc zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka przez piosenki, zabawy ruchowe, wyliczanki.